Kίʍ-Aηհ Lé
@kimanh.le


• 👩🏻 & 👶🏽 "Iʆ n'y α զu'un αmσuɾ pɾσƒσnd, sίncèɾe, ίnαlϯérable, c'est l'αmσuɾ ʍαϯeɾneʆ " 𝗟𝗶𝘃𝗲 ίη Ғ𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 📍

Highlights (fixed stories) by kimanh.le

ɓαɓy ʆσѵε

ƒσσδ

ღysεʟḟ

ƒαʍίʆy

αησϯհεɾ δαy

ƒɾίεηds